BEDNAR SWIFTER SO_F

/BEDNAR SWIFTER SO_F
BEDNAR
PITAJ ZA CENU

SWIFTER SO_F je kultivator sa jednostavnom i laganom konstrukcijom za sve radne operacije (do 7) za
predsetvenu pripremu u jednom prohodu. Mašina se može koristiti za konvencionalnu poljoprivredu kao
i za redukovanu obradu zemljišta.
— Kontrola hidrauličnog podešavanja dubine rada iz kabine traktora.
— Lako zamenljiva radna sekcija sa različitim vrstama radnih organa.
— Savršena priprema za setvu u jednom prohodu.
— Kombinovanje 7 radnih operacija u jednom prohodu.
— Crosskill valjak.
— Povecana performansa zahvaljujuci vecoj brzini rada.

 

2018-12-25T09:16:24+00:00