BEDNAR FENIX FN/FN_L

/BEDNAR FENIX FN/FN_L
BEDNAR
PITAJ ZA CENU

FENIX FN/FN_L je nošeni gruber sa 3 reda motičica pogodan za manje i srednje poljoprivrednike koji
traže višenamensku mašinu sa puno opcija. FENIX FN-FN_L se upotrebljava za različite operacije
kultiviranje zemlje, od plitkog kultiviranja do duboke obrade.
— Višenamenska mašina za različite operacije. Od plitke kultivacije do duboke obrade zemljišta (35cm)
— Dodatno pojačanje zahvaljujući gredama 100x100mm sa trostrukim nosačem
— Izuzetan učinak mašine i uz veliku količinu biljnih ostataka zahvaljujući ramu visokog klirensa 80cm
— Rad bez zastoja uz NON-STOP sigurnosni sistem motičica
— Široka paleta različitih vrhova motičica i zadnjih valjaka.
— Opciono hidrauličko podešavanje radne dubine direktno iz kabine traktora

USKORO VIŠE…

 

2019-01-06T17:45:49+00:00