FENIX FN/FN_L

FENIX FN/FN_L je nošeni gruber sa 3 reda motičica pogodan za manje i srednje poljoprivrednike koji traže višenamensku mašinu sa puno opcija. Upotrebljava se za različite operacije kultiviranje zemlje, od plitkog kultiviranja do duboke obrade.

FENIX FN/FN_L 

FENIX FN/FN_L je nošeni gruber sa 3 reda motičica pogodan za manje i srednje poljoprivrednike koji traže višenamensku mašinu sa puno opcija. Upotrebljava se za različite operacije kultiviranje zemlje, od plitkog kultiviranja do duboke obrade.

BEDNAR FENIX FN/FN_L
PITAJ ZA DODATNU OPREMU

— Višenamenska mašina za različite operacije. Od plitke kultivacije do duboke obrade zemljišta (35cm)
— Dodatno pojačanje zahvaljujući gredama 100x100mm sa trostrukim nosačem
— Izuzetan učinak mašine i uz veliku količinu biljnih ostataka zahvaljujući ramu visokog klirensa 80cm
— Rad bez zastoja uz NON-STOP sigurnosni sistem motičica
— Široka paleta različitih vrhova motičica i zadnjih valjaka.
— Opciono hidrauličko podešavanje radne dubine direktno iz kabine traktora

BROŠURA
VIDEO